Welkom!

Door je in te schrijven kan je vragen stellen
en discussiëren over elektrisch rijden.

Inschrijven

Op weg naar zero-emissievervoer: alle maatregelen tot 2030 in Vlaanderen opgelijst

Voorloper

New member
Lid geworden
5 mei 2021
Berichten
1
Een bloemlezing uit de doelstellingen en maatregelen:

Nieuwe inschrijvingen personenwagens in 2030: Zero-emissie 50%, PHEV 20%, CNG 10% ... in 2035 100% emissievrij
Nieuwe inschrijvingen bromfietsen in 2025: 100% zero-emissie
...

We ondersteunen van de tweedehandsmarkt voor zero-emissie voertuigen
We lanceren duidelijke en objectieve informatiecampagnesm.b.t. ‘clean power’ voertuigen, hun gebruiksvoordelenen hun TCO.
We voorzien in 2021 en 2022 project-calls voor de plaatsing van (semi-)publieke laadinfra.
We maken potentieelkaarten waardoor we het proces voor de inplanting van nieuwe laadinfrastructuur kunnen versnellen
We zetten het systeem ‘paal volgt wagen’ verder en breiden dit uit met een systeem ‘paal volgt paal
We ondersteunende vergroening van de deelmobiliteit.
We voorzien in 2021 en 2022 project-calls voor het realiseren van snellaadinfra op de grote verkeersassen zodat minstens om de 25km snelladers beschikbaar zijn..
We plannen de specifieke noden m.b.t. snellaadinfrastructuur voor andere voertuigtypes en/of nichevloten (taxi’s, bepaalde deelsystemen, stedelijke logistiek, bussen, vrachtwagens, ...) in.
We vullen langsheen de snelwegen en gewestwegen de verkeersborden aan met informatie over laadpunten.
We bekijken hoe we verplichtingen kunnen opleggen aan CPO’s (Charge Point Operator)
We evolueren naar laadinfrastructuur waar iedereen kan opladen ongeacht de laadkaart of -pas van de CPO.
We ontsluiten de data van publieke laadpunten via het Nationaal Toegangspunten volgen de kwaliteit en toegankelijkheid ervan nauw op.
We formaliseren het toekennen van unieke ID’svoor laadpalen en laaddienstverleners
We stimuleren slimme laadsystemenen brengen ondermeer met de uitwerking van potentieelkaarten de noden m.b.t. netversterking mee in kaart.
Voor de uitrol van snellaadinfrastructuur en grotere laadeilanden ondersteunen we de aansluiting op het middenspannings-en zelfs het hoogspanningsnet.
We volgen de evolutie in batterij-ontwikkeling nauwlettend op en moedigen het gebruik van lichtere voertuigen en dus minder batterijen aan.
Hergebruik van EV batterijen stimuleren, bijvoorbeeld via demonstratieprojecten.
Juridische en technische barrières recyclage wegnemen in samenwerking met OVAM.
Maatregelen ter bevordering van recyclage opvolgen, bijvoorbeeld Europese regelgeving (verhoogde recyclagedoelstellingen, ecodesign).
Technologische ontwikkelingen en prognoses op vlak van bevoorradingszekerheid opvolgen.
We onderzoeken of de tarieven van de km-heffing voor milieuvriendelijke vrachtwagens kunnen herbekeken worden.
We onderzoeken of we de ecologiepremie kunnen uitbreiden richting batterij elektrische voertuigen en laadinfrastructuur.
....
....

De volledige tekst vind je op https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/608A8713364ED90008000A3E
Zie ook https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/608AAE41364ED90008000A4C
en

De vraag is of het voldoende zal zijn ....
 
Bovenaan